I. Įspėjamieji kelio ženklai

1.

Įspėjamieji kelio ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:

Nuotrauka Pavadinimas Aprašymas
Pervaža su užtvaru 101 - Pervaža su užtvaru

Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru

Pervaža be užtvaro 102 - Pervaža be užtvaro

Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro

Pakeliamasis tiltas 103 - Pakeliamasis tiltas

Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto

Krantinė 104 - Krantinė

Įvažiavimas į krantinę arba krantą

Vaikai 105 - Vaikai

Kelio ruožas prie vaikų įstaigos (mokyklos, žaidimų aikštelės ir panašiai), kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų

Darbai kelyje 106 - Darbai kelyje

Kelio ruožas, kuriame dirbama

Sankryža 107 - Sankryža

Lygiareikšmių kelių sankirta

Sankryža su šalutiniu keliu 108 - Sankryža su šalutiniu keliu

Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias

Šalutinis kelias iš dešinės 109 - Šalutinis kelias iš dešinės

Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias

Šalutinis kelias iš kairės 110 - Šalutinis kelias iš kairės

Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias

Žiedinė sankryža 111 - Žiedinė sankryža

Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu

Šviesoforas 112 - Šviesoforas

Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais

Vingis į dešinę 113 - Vingis į dešinę

Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę

Vingis į kairę 114 - Vingis į kairę

Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę

Vingiai 115 - Vingiai

Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę

Vingiai 116 - Vingiai

Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę

Stati nuokalnė 117 - Stati nuokalnė
Stati įkalnė 118 - Stati įkalnė
Slidus kelias 119 - Slidus kelias

Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi

Nelygus kelias 120 - Nelygus kelias

Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita)

Žvyras 121 - Žvyras

Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai

Pavojingas kelkraštis 122 - Pavojingas kelkraštis

Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu

Susiaurėjimas 123 - Susiaurėjimas

Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių

Susiaurėjimas iš dešinės 124 - Susiaurėjimas iš dešinės

Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės

Susiaurėjimas iš kairės 125 - Susiaurėjimas iš kairės

Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės

Dvipusis eismas 126 - Dvipusis eismas

Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia

Pėsčiųjų perėja 127 - Pėsčiųjų perėja

Nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja" ir 1.13.1-1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja" pažymėta pėsčiųjų perėja

Pėstieji 128 - Pėstieji

Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji

Dviratininkai 129 - Dviratininkai

Įspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja ar jį kerta dviratininkai

Gyvulių pergina 130 - Gyvulių pergina
Laukiniai gyvūnai 131 - Laukiniai gyvūnai

Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai

Krintantys akmenys 132 - Krintantys akmenys

Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys

Šoninis vėjas 133 - Šoninis vėjas
Lėktuvai 134 - Lėktuvai

Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai

Transporto grūstis 135 - Transporto grūstis

Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti

Daug eismo įvykių 136 - Daug eismo įvykių

Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių

Kiti pavojai 137 - Kiti pavojai

Kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų

Vienkelis geležinkelis 138 - Vienkelis geležinkelis

Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį

Daugiakelis geležinkelis 139 - Daugiakelis geležinkelis

Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį

Artėjama prie pervažos 140 - Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje

Artėjama prie pervažos 141 - Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje

Artėjama prie pervažos 142 - Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje

Artėjama prie pervažos 143 - Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje

Artėjama prie pervažos 144 - Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje

Artėjama prie pervažos 145 - Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje

Posūkio kryptis į dešinę 146 - Posūkio kryptis į dešinę

Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

Posūkio kryptis į kairę 147 - Posūkio kryptis į kairę

Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

Eismo krypčių išsiskyrimas 148 - Eismo krypčių išsiskyrimas

Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

Nukreipiamoji gairė 149 - Nukreipiamoji gairė

Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją

Provėžos 150 - Provėžos

Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų

Greičio mažinimo priemonė 151 - Greičio mažinimo priemonė

Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo priemonę (kalnelį ir kitą)

Raiteliai 152 - Raiteliai

Įspėja apie kelio ruožą, kuriuo dažnai joja raiteliai ar vedami žirgai

2.

Įspėjamaisiais kelio ženklais Nr. 101–137, 150, 151 žymimas pavojingas kelio ruožas prasideda už 50–100 m gyvenvietėje ir 150–300 m ne gyvenvietėje nuo įspėjamojo kelio ženklo įrengimo vietos. Jeigu nurodyti įspėjamieji kelio ženklai įrengiami kartu su papildoma lentele „Atstumas iki objekto“, pavojingas kelio ruožas prasideda už atstumo, nurodyto papildomoje lentelėje „Atstumas iki objekto“. Jeigu nurodyti įspėjamieji kelio ženklai įrengiami kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas kelio ruožas, kuris prasideda už 50–100 m gyvenvietėse ir 150–300 m ne gyvenvietėse nuo įspėjamojo kelio ženklo įrengimo vietos.