Saugaus eismo įstatymas (SEAKĮ)

Čia galite patogiai susipažinti ar prisiminti Saugaus eismo įstatymą (SEAKĮ - Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas). Įstatymas įsigaliojo 2000 m. spalio 12 d. ir yra dažnai papildomas ir atnaujinamas (gerokai dažniau nei Kelių eismo taisyklės).

Įstatymas apibrėžia eismo dalyvių, pereigūnų ir kitų atsakingų asmenų, institucijų teises ir pareigas, saugaus eismo politiką, mokymą vairuoti bei patikslina ir papildo kitus reikalavimus, ko neapibrėžia KET.