Svarbu turintiems automobilį ar kitą kelių transporto priemonę

Siekdama visuomenei pateikti daugiau aktualios informacijos apie kelių transporto priemonių registravimą, VĮ „Regitra“ išleido bukletą "Svarbu turintiems automobilį ar kitą kelių transporto priemonę".

Visa informacija pateikta žemiau. Taip pat galite parsisiųsti PDF dokumentą. 

Viešajame eisme – įregistravus

Transporto priemonė – padidinto pavojaus šaltinis, galintis padaryti didelę žalą asmens sveikatai ir turtui, todėl ją privaloma registruoti. Tai galima atlikti bet kuriame transporto priemonių registravimo paslaugas teikiančiame VĮ „Regitra“ padalinyje, nepriklausomai nuo jūsų gyvenamosios vietos (ar įmonės buveinės adreso).

Jei ji jau registruota Lietuvoje, perregistruoti galima internetu (regitra.lt, „Elektroninės paslaugos“).

Registruojama, jei galioja jos privalomoji techninė apžiūra, jei ji apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

Jei privalomoji techninė apžiūra negalioja arba transporto priemonė įvežta iš užsienio ir Lietuvoje dar neregistruota, prieš registraciją reikia kreiptis į privalomąją techninę apžiūrą atliekančias įmones (VĮ „Regitra“ privalomųjų techninių apžiūrų neatlieka).

Įsigijus Lietuvoje dar neregistruotą ar jau išregistruotą transporto priemonę, ją įregistruoti privaloma prieš jos naudojimą Lietuvos viešajame eisme.

Pirkimo–pardavimo sutartis

Rekomenduojamą pirkimo–pardavimo sutarties formą galima rasti interneto svetainėje regitra.lt.

Pardavėjas sutartyje privalo nurodyti (deklaruoti) ridos duomenis, visus eismo ar kitus įvykius, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta per laikotarpį, kurį jis yra šios transporto priemonės savininkas, taip pat visus jam žinomus eismo ar kitus įvykius, kuriuose ji buvo apgadinta ir sutartyje įvardintų sistemų trūkumus. Jei šie duomenys pardavė- jui nežinomi, apie tai nurodoma sutartyje.

Prieš pasirašant sutartį, patartina įsitikinti, ar sutartyje, kituose transporto priemonės įsigijimą patvirtinančiuose dokumentuose nurodytas pardavėjas – tas pats asmuo, iš kurio perkama, paprašyti pardavėjo parodyti asmens dokumentą.

Turėdami tikslius pardavėjo duomenis, turėsite galimybę teisiniu būdu reikalauti kompensacijos už patirtus nuostolius, jei vėliau paaiškėtų, kad transporto priemonė buvo vogta, techniškai netvarkinga ar neatitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų.

Pardavus, įsigijus

Pardavėjas per 15 dienų nuo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo turi kreiptis į VĮ „Regitra“ ir deklaruoti pasikeitusio transporto priemonės valdytojo (savininko) duomenis. Deklaruoti galima atvykus į VĮ „Regitra“ filialą arba el. būdu, svetainėje regitra.lt, prisijungus prie VĮ „Regitra“ elektroninių transporto priemonių registravimo paslaugų portalo.

Pirkėjas įsigytą transporto priemonę savo vardu turi perregistruoti per 10 dienų po to, kai į VĮ „Regitra“ kreipėsi jos pardavėjas (perregistruoti galima ir el. būdu). Primename: laiku neperregistruota transporto priemonė išregistruojama.

Svarbu pasitikrinti duomenis

Prieš perkant Lietuvoje registruotą transporto priemonę interneto svetainėje regitra.lt („Paieška transporto priemonių registre“) naudinga pasitikrinti jos registracijos, privalomosios techninės apžiūros ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenis, taip pat – ar jos neieško Lietuvos policija.

Kai perkamos Lietuvoje dar neregistruotos, bet užsienyje jau eksploatuotos (naudotos) transporto priemonės, patikimiau jas įsigyti iš transporto priemonių prekyba užsiimančių įmonių.

Apsisaugokite nuo nemalonių staigmenų

Registruojant iš Europos Sąjungos muitų teritorijai nepriklausančių (tre- čiųjų) šalių įvežtas transporto priemones, VĮ „Regitra“ įpareigota tikrinti, ar atliktos muitinės procedūros. Prieš įsigyjant tokią transporto priemonę rekomenduojama pasidomėti, ar muito mokesčiai jau sumokėti.

Muitinės procedūrų atlikimo kontrolė neatliekama, kai registruojamos transporto priemonės, kurių kilmės šalis priklauso Europos Sąjungos muitų teritorijai.

Vagysčių ir sukčiavimo užkarda

Pateikus registruoti turinčią klastojimo požymių ar policijos ieškomą transporto priemonę (ar jos dokumentus), informacija apie tai perduodama Lietuvos policijai. Policija gali sulaikyti transporto priemonę ir saugoti ją iki tyrimo pabaigos.

Teisės aktai įpareigoja perduoti policijai informaciją apie registruojant pateiktus įtartinus (turinčius taisymo, klastojimo požymių) dokumentus, o taip pat kai pareiškėjas nori registruoti transporto priemonę:

  • kurios variklis, jai ženklinti skirti numerio ženklai ar pati transporto priemonė yra įregistruoti Ieškomų transporto priemonių registre;
  • kurioje įmontuotos Ieškomų transporto priemonių registre įregistruotų transporto priemonių dalys;
  • kurios identifikavimo numeris, jo žymėjimo vieta, gamintojo identifikavimo plokštelė, kiti gamintojo žymenys su juose įrašytais transporto priemonę identifikuojančiais duomenimis turi taisymo ar klastojimo požymių, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Laikinieji registracijos numerio ženklai

V tipo laikinieji ženklai išduodami iš Lietuvos išvežamoms transporto priemonėms ženklinti. Jų privalomoji techninė apžiūra gali būti neatlikta ar negalioti, tačiau jos turi būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

VI tipo laikinieji ženklai išduodami transporto priemonių pardavimo veiklą vykdantiems asmenims ar užsiimantiems remontu, technine priežiūra, atliekantiems tyrimus ir (ar) bandymus. Jie skirti transporto priemonėms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą. Šie ženklai išduodami sudarius su VĮ „Regitra“ sutartį. Daugiau informacijos apie laikinuosius ženklus rasite svetainėje regitra.lt.

Leidimo dalyvauti viešajame eisme sustabdymas

Kai negalioja transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra ir (ar) transporto priemonė neapdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, jos leidimas dalyvauti viešajame eisme (toliau – leidimas) stabdomas. [Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.]

Priimdama sprendimą VĮ „Regitra“ remiasi duomenimis, gautais iš Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės (duomenis teikia Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija) ir Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazės (duomenis teikia Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras).

Priežastys, dėl kurių leidimas sustabdytas, turi būti pašalinamos per 180 dienų. Šį laikotarpį galima prasitęsti trejiems metams, jam pasibaigus – papildomai dar vieniems metams.

Jei asmuo nesikreipia dėl leidimo sustabdymo laikotarpio pratęsimo ir per įstatymo nustatytą 180 dienų laikotarpį nepašalinamos priežastys, dėl kurių leidimas buvo sustabdytas, transporto priemonė išregistruojama.

Kaip prasitęsti sustabdymo laikotarpį?

Leidimo sustabdymo laikotarpį galima prasitęsti prisijungus prie VĮ „Regitra“ elektroninių transporto priemonių registravimo paslaugų portalo (toliau – portalas). Prisijungus atsidariusiame lange reikia pasirinkti: Paslaugos/Paslaugų užsakymas/. Prasitęsti taip pat galima atvykus į transporto priemonių registravimo paslaugas teikiantį VĮ „Regitra“ padalinį. (Paslauga mokama).

Portale pateikdamas prašymą sustabdyti leidimą, vartotojas gali nustatyti, kad, įvykdžius visas prievoles (t. y., galiojant transporto priemonės privalomajai techninei apžiūrai ir (ar) apsidraudus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu) sustabdymo prašymas būtų automatiškai nutrauktas.

Išregistravus turtinės teisės nepasikeičia

Išregistravus transporto priemonę, jos turtinės teisės nepasikeičia. Ji ir toliau lieka savininko nuosavybė, tačiau negali dalyvauti viešajame eisme. Savo nuožiūra ją galima parduoti, dovanoti ir pan.

Nustatyta tvarka atlikus jos privalomąją techninę apžiūrą, apdraudus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir įregistravus, ji vėl gali dalyvauti viešajame eisme.

Patekus į avariją, eismo įvykį

Po eismo ar kitokio įvykio, kai transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų (deformuotas statramstis ar lonžeronas, ar rėmas, vairo ar stabdžių sistemos, ar pakaba ir (ar) kai suveikė oro pagalvių sistema), jos privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas naikinamas, dalyvauti viešajame eisme jai draudžiama.

Vėl dalyvauti viešajame eisme ji gali po atkuriamojo remonto atlikus privalomąją techninę apžiūrą. Šią apžiūrą atlikusi įmonė VĮ „Regitrai“ pateikia informaciją, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir yra žmonių sveikatai bei saugumui nepavojinga.

Praradus registracijos numerio ženklus ar liudijimą

Dėl naujų registracijos numerio ženklų ar liudijimo užsakymo būtina kreiptis į transporto priemones registruojantį VĮ „Regitra“ padalinį arba juos užsisakyti svetainėje regitra.lt, prisijungus prie VĮ „Regitra“ elektroninių transporto priemonių registravimo paslaugų portalo.

Atvykus į VĮ „Regitra“ reikia pateikti savo asmens dokumentą ir transporto priemonės registracijos liudijimą (jei neprarastas). Jei kreipiasi transporto priemonės valdytojo (savininko) įgaliotas asmuo – ir nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Įtarus, kad registracijos numerio ženklai ir (ar) registracijos liudijimas buvo pavogti, siūlome nedelsiant kreiptis į policiją ir informuoti apie vagystę.

Išregistravimas („nurašymas“) baigus eksploatuoti

Baigus eksploatuoti transporto priemonę, dėl jos išregistravimo gali kreiptis jos valdytojas (savininkas) arba ją apdoroti priėmusios įmonės atstovas. Pareiškėjas pateikia prašymą, savo asmens dokumentą, taip pat atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jei kreipiasi transporto priemonės valdytojo ar transporto priemonę priėmusios įmonės atstovas ir dokumentas sudarytas ne elektroninių ryšių priemonėmis).

Taip pat pateikiamas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas, kurį išdavė apdoroti transporto priemonę pri- ėmusi įmonė ir registracijos numerio ženklai bei registracijos liudijimas (jei neprarasti). Jei pareiškėjas negali pateikti šio pažymėjimo, pateikiamas jo paaiškinimas apie minėto dokumento nepateikimo priežastį.

Baigtų eksploatuoti („nurašytų“) transporto priemonių duomenys saugomi VĮ „Regitra“ archyve.

Šaltinis: www.regitra.lt