Vairuotojo pažymėjimas

vairuotojo pažymėjimas

Vairuotojo pažymėjimą gausite sėkmingai išlaikę teorijos ir praktikos egzaminus ir VĮ "Regitra" vairuotojų pažymėjimų išdavimo padaliniui pateikę šiuos dokumentus:

  • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Vairuotojo pažymėjimų gamybos procese naudojamas tik skaitmeninis asmens atvaizdas, kuris paruošiamas valstybės įmonės „Regitra" klientų aptarnavimo padalinyje. Už tai papildomai mokėti nereikia.

Vairuotojo pažymėjimų išdavimo, pristatymo paslaugų kainos

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina Eur Kaina Lt Įmokos kodas
1. Vairuotojo pažymėjimo išdavimas (per 10 darbo dienų) 14,19  49,00 103065
2. Vairuotojo pažymėjimo išdavimas skubos tvarka      
2.1. per vieną darbo dieną 37,36 129,00 103065
2.2. per tris darbo dienas 22,88 79,00 103065
3. Vairuotojo pažymėjimo pristatymas pareiškėjo nurodytu adresu 6,08 21,00 1466

Pagamintą pažymėjimą reikės atsiimti tame įmonės padalinyje, kurį nurodėte pildant dokumentus.

Pradedantiesiems vairuotojams išduodamas dvejus metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas. Keičiant pradedantiesiems vairuotojams išduotus pažymėjimus į nuolatos galiojančius, VĮ „Regitra" egzaminų laikyti nereikės. Pradedančiojo vairuotojo pažymėjimą pasibaigus jo galiojimo laikui bus galima pasikeisti bet kuriame vairuotojo pažymėjimus išduodančiame VĮ "Regitra" padalinyje, nepriklausomai nuo asmens gyvenamosios vietos. Keisdama pradedančiojo vairuotojo pažymėjimą į nuolatos galiojantį, VĮ „Regitra" tikrins informaciją, ar pradedantysis vairuotojas yra baigęs papildomus vairuotojų mokymus.

Jeigu norite pasikeisti vairuotojo pažymėjimą

Norėdami pasikeisti vairuotojo pažymėjimą, pateikite šiuos dokumentus:

  • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;
  • turimą vairuotojo pažymėjimą (jei anksčiau buvo išduotas ir neprarastas);
  • policijos išduotą vairuotojo kortelę (jei ją turite).

Jeigu praradote vairuotojo pažymėjimą

Jei praradote vairuotojo pažymėjimą, kreipkitės į artimiausią VĮ „Regitra" vairuotojų pažymėjimų išdavimo padalinį. Informaciją apie prarastus ir nebegaliojančius vairuotojo pažymėjimus VĮ „Regitra" teikia policijai bei kitoms suinteresuotoms institucijoms, todėl papildomai kreiptis į policiją nereikia. Naujas vairuotojo pažymėjimas įteikiamas ne anksčiau kaip po trijų darbo dienų nuo pranešimo apie praradimą dienos.

Norėdami gauti naują vairuotojo pažymėjimą, pateikite šiuos dokumentus:

  • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;
  • policijos išduotą vairuotojo kortelę (jei ją turite).

Vairuotojo pažymėjimus išduodantys VĮ „Regitra“ padaliniai

Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymas

vairuotojo pažymėjimas
vairuotojo pažymėjimas

Numeris

 

Turinys

 

1

pažymėjimo savininko pavardė

2

pažymėjimo savininko vardas (-ai)

3

pažymėjimo savininko gimimo data ir vieta (valstybės kodas pagal ISO 3166-1 alpha-3 standartą)

4a

pažymėjimo išdavimo data

4b

pažymėjimo galiojimo pabaigos data

4c

vairuotojo pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas – VĮ „Regitra“

4d

pažymėjimo savininko asmens kodas

5

pažymėjimo numeris

6

pažymėjimo savininko veido atvaizdas

7

pažymėjimo savininko parašas

9

transporto priemonių, kurias savininkas turi teisę vairuoti, kategorijų kodai; nacionalinė kategorija T spausdinama kursyvu

10

teisės vairuoti nustatytos kategorijos transporto priemones pirmojo suteikimo data, kuri įrašoma iš naujo, jeigu išduodamas naujas pažymėjimas ar keičiamas senas; kiekviename datos laukelyje įrašomi du skaitmenys šia eilės tvarka: diena.mėnuo.metai (DD.MM.YY)

11

teisės vairuoti nustatytos kategorijos transporto priemones galiojimo pabaigos data; kiekviename datos laukelyje įrašomi du skaitmenys šia eilės tvarka: diena.mėnuo.metai (DD.MM.YY)

12

vairuotojui taikomų apribojimų pagal suteiktą teisę vairuoti nustatytos kategorijos transporto priemonę arba papildomos informacijos kodas (-ai) ir juos papildanti informacija

13

vieta pažymėjimo administravimui reikalingos informacijos įrašui, kurį gali padaryti priimančioji Europos Sąjungos valstybė narė ar Europos ekonominės erdvės valstybė

14

gali būti įrašoma informacija, kurios reikia pažymėjimui tvarkyti, arba su kelių eismo saugumu susijusi informacija; jei ta informacija yra susijusi su vienu (-a) iš įrašų (grafų), prieš ją turėtų būti rašomas atitinkamo (-os) įrašo (grafos) numeris; gavus raštišką savininko sutikimą, šioje vietoje taip pat gali būti papildomai pateikiama informacija, nesusijusi su vairuotojo pažymėjimo administravimu ar kelių eismo saugumu (pvz., kraujo grupė)