Egzaminų kainos

"Regitros" egzaminų kainoraštis gali pasirodyti painus. Kiek iš tikrųjų kainuoja egzaminas? Kas nutinka pavėlavus?

Populiariausias ir aktualiausias yra B kategorijos egzaminas. Laikant B kategorijos praktikos pirmą kartą jo kaina susideda iš 3 dedamųjų:

  1. Praktikos egzaminas (be transporto priemonės) - 2 punktas (atlygis už egzaminuotojo darbą)
  2. Transporto priemonės naudojimas aikštelėje - 3.3. punktas (automobilio eksploatacija)
  3. Transporto priemonės naudojimas kelyje - 3.3. punktas (automobilio eksploatacija)

Bendra suma: 16,80 + 7,10 + 7,10 = 31,00€ (atsiskaitant vietoje, gali būti papildomas pinigų surinkimo mokestis).

Jeigu pavėluojate į egzaminą ir norite nelaukti numatyto 1 mėnesio periodo iki kito egzamino, privalote sumokėti mokestį, kuris lygus egzamino kainai (žr. pastabas žemiau). Tokiu atveju jums egzaminas pabrangsta dvigubai.

Daugiau apie registravimąsi į "Regitros" egzaminus - Kur registruotis egzaminui?

Oficialus kainoraštis

Eil. nr. Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur su PVM Kaina egzaminuojant, Eur su PVM Įmokos kodas
aikštelėje kelyje
1. Teorinių žinių patikrinimas 10,14 - - 102869
2. Praktikos egzaminas (be VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimo kainos) 16,80 - - 102870
3. VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimas praktikos egzamino metu:
3.1. A1, A2 kategorijos 8,40 4,20 4,20 102871
3.2. A kategorijos 14,00 7,00 7,00 102866
3.3. B kategorijos 14,20 7,10 7,10 102872
3.4. C, CE kategorijos 27,80 13,90 13,90 102873

Pastabos

"Regitra" informuoja, kad apie neatvykimą į egzaminą būtina pranešti iš anksto. Nepranešus arba pranešus mažiau negu 24 val. iki egzamino pradžios, kitam egzaminui registruosime ne anksčiau kaip po 1 mėnesio.

Nustatytu laiku egzaminuojamajam neatvykus į praktikos egzaminą ir apie tai iš anksto nepranešus, vėl registruojantis laikyti praktikos egzaminą ir pasirenkant egzamino datą anksčiau termino, nustatyto Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo, patvirtinto VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punkte, egzaminuojamasis VĮ „Regitra“ sumoka Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo paslaugų kainoraščio 2 ir 3 punktuose nurodytų praktikos egzamino ir transporto priemonės naudojimo praktikos egzaminui, į kurį jis neatvyko, paslaugų kainą. 

Jei egzaminuojamasis neišlaiko praktikos egzamino egzaminuojant aikštelėje, VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimo praktikos egzamino metu kainos dalis, mokama už egzaminavimą kelyje, grąžinama egzaminuojamajam arba įskaitoma į kito praktikos egzamino kainą.

Tais atvejais, kai praktikos egzamino metu būtina lydinčioji transporto priemonė, turi būti papildomai sumokėta už lydinčiosios VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimą. Lydinčiosios VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimo kaina yra lygi VĮ „Regitra“ B kategorijos transporto priemonės naudojimo praktikos egzamino egzaminuojant kelyje kainai.

Šaltinis: eRegitra ir MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMO PASLAUGŲ KAINORAŠTIS