Pirmosios pagalbos rinkiniai

Kiekvienoje kelių transporto priemonėje pagal įstatymus privalo būtų pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė). Priklausomai nuo transporto priemonės vaistinėlių turinys gali būti skirtingas.

Šiuo metu vairuotojams aktualūs šie rinkiniai:

  1. Minimalus kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinys
  2. Kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinys
  3. Motociklo pirmosios pagalbos rinkinys
  4. Dviračio pirmosios pagalbos rinkinys

1. Visose Lietuvos Respublikoje registruotose kelių motorinėse transporto priemonėse (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) turi būti pirmosios pagalbos rinkinys.
2. Minimalų kelių motorinių transporto priemonių (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

Minimalus kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinys

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas Kiekis
1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x 12 cm 1 vnt.
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm 8 vnt.
3. Lipnus pleistras, 2,5 cm x 5 m 1 vnt.
4. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m 3 vnt.
5. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m 3 vnt.
6. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 vnt.
7. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.
8. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.
9. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm 1 vnt.
10. Sterilus žaizdų tvarstis, 10 cm x 10 cm 1 vnt.
11. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm 1 vnt.
12. Vienkartinės nesterilios medicininės pirštinės 2 vnt.
13. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 1 vnt.
14. Rinkinio aprašas 1 vnt.

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.
4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas kelių motorinės transporto priemonės (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) savininkas.
5. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.
6. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.
7. Traktoriuose, kitose savaeigėse žemės ūkio mašinose turi būti vienas iš kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinių, kurių savininkas turi būti susipažinęs su jame esančiomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos teikimu.
8. Papildomai rekomenduojama turėti:
8.1. atšvaitinę juostą;
8.2 vienkartinę dirbtinio kvėpavimo kaukę;
8.3. Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml arba 200 ml pakuočių) pažeistoms akims arba žaizdoms plauti;
8.4. žaizdų dezinfekavimo tirpalo 50 ml (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) pirmosios pagalbos rinkinyje gali būti esant patalpoje ne žemesnei kaip -5°C temperatūrai;
8.5. specialią antklodę nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnę kaip 140 cm x 200 cm;
8.6. šaldantį maišelį, naudojamą patempus sausgysles, raumenis, sumušus kūno vietas, perkaitus saulėje;
8.7. įvairios paskirties tvarsčių, pleistrų;
8.8. daugiau vienetų medicinos pagalbos ir kitų priemonių.

1. Visose Lietuvos Respublikoje registruotose kelių motorinėse transporto priemonėse (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) bei geležinkelio transporto priemonėse turi būti pirmosios pagalbos rinkinys.
2. Kelių motorinių transporto priemonių (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

Kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinys

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas Kiekis
1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x 12 cm 1 vnt.
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm 8 vnt.
3. Lipnus pleistras, 2,5 cm x 5 m 1 vnt.
4. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m 2 vnt.
5. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m 3 vnt.
6. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt.
7. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.
8. Speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm 1 vnt.
9. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 2 vnt.
10. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm 1 vnt.
11. Sterilus žaizdų tvarstis, 10 cm x 10 cm 6 vnt.
12. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm 3 vnt.
13. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės 4 vnt.
14. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 1 vnt.
15. Rinkinio aprašas 1 vnt.

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.
4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas kelių motorinės transporto priemonės (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) savininkas, o geležinkelio įmonėje - vadovas ar jo paskirtas asmuo.
5. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.
6. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.
7. Kelių motorinės transporto priemonės (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) savininkas, įmonės vadovas arba jo paskirtas atsakingas asmuo už rinkinio priežiūrą turi būti susipažinęs su jame esančiomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos teikimu.
8. Kelių motorinėse transporto priemonėse (išskyrus motociklus be šoninės priekabos), skirtose keleiviams vežti ir turinčiose sėdimų vietų (be vairuotojo vietos) daugiau kaip 8, turi būti ne mažiau kaip 2 pirmosios pagalbos rinkiniai.
9. 8 punkte nenurodytose kelių motorinėse transporto priemonėse (įskaitant traktorius, kitas savaeiges žemės ūkio mašinas ir kt.) turi būti vienas iš kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinių.
10. Geležinkelio transporto priemonėse pirmosios pagalbos rinkinių bei rekomenduojamų medicinos pagalbos priemonių kiekį nustato geležinkelio įmonės vadovas.
11. Papildomai rekomenduojama turėti:
11.1. Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);
11.2. atšvaitinę juostą;
11.3. žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) 50 ml pirmosios pagalbos rinkinyje gali būti esant patalpoje ne žemesnei kaip -5°C temperatūrai;
11.4. vienkartinę dirbtinio kvėpavimo kaukę. Jei sėdimų vietų (be vairuotojo vietos) yra daugiau kaip 8, rekomenduojama turėti ne mažiau kaip 2 vnt.;
11.5. Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml arba 200 ml pakuočių) pažeistoms akims arba žaizdoms plauti;
11.6. šaldantį maišelį, naudojamą patempus sausgysles, raumenis, sumušus kūno vietas, perkaitus saulėje.

1. Motociklininkui (išskyrus motociklo su šonine priekaba vairuotojui) rekomenduojama turėti pirmosios pagalbos rinkinį.
2. Motociklo (išskyrus motociklus su šonine priekaba) pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

Motociklo pirmosios pagalbos rinkinys

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas Kiekis
1. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm 8 vnt.
2. Lipnus pleistras, 1,25 cm x 5 m 1 vnt.
3. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.
4. Speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm 1 vnt.
5. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm 1 vnt.
6. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm 2 vnt.
7. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės 4 vnt.
8. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas 1 vnt.
9. Rinkinio aprašas 1 vnt.

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.
4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas motociklo savininkas.
5. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.
6. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.
7. Motociklininkas turi būti susipažinęs su rinkinyje esančiomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos teikimu.
8. Papildomai rekomenduojama turėti:
8.1. atšvaitinę juostą;
8.2. vienkartinę dirbtinio kvėpavimo kaukę.

1. Dviratininkui rekomenduojama turėti pirmosios pagalbos rinkinį.
2. Dviračio pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

Dviračio pirmosios pagalbos rinkinys

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas Kiekis
1. Didelis nuospaudų pleistras 1 vnt.
2. Mažas nuospaudų pleistras 2 vnt.
3. Vienkartinės medicininės nesterilios latekso pirštinės 2 vnt.
4. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 10 cm x 6 cm 2 vnt.
5. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 15 cm x 6 cm 2 vnt.
6. Sterili permatoma plėvelė-tvarstis, 5 cm x 7 cm 2 vnt.
7. Sterilus pirmosios pagalbos tvarstis, 6 cm x 8 cm 1 vnt.
8. Speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm 1 vnt.
9. Vienkartinės drėgnos valomosios servetėlės 2 vnt.
10. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 1 vnt.
11. Rinkinio aprašas 1 vnt.

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.
4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas dviračio savininkas.
5. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.
6. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.
7. Dviračio savininkas turi būti susipažinęs su rinkinyje esančiomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos teikimu.
8. Papildomai rekomenduojama turėti:
8.1. atšvaitinę juostą;
8.2. vienkartinę dirbtinio kvėpavimo kaukę.