2 skyrius. Saugus ir tinkamas dalyvavimas kelių eisme

Šiame skyriuje bendrais bruožais aprašomas labiausiai pageidautinas vairuotojo elgesys kelyje. Aprašymas remiasi Kelių eismo taisyklių 4 ir 9 punktų nuostatomis ir visuomenei priimtinomis vairuotojo elgesio normomis.

Šio skyriaus nuostatos taikomos visoms 3 skyriuje aprašytoms situacijoms.