3.8. Persirikiavimas ir judėjimas lygiagrečiai su kitomis transporto priemonėmis

Šioje dalyje aptariamas važiavimas, kuris nėra tiesiogiai susijęs su sukimo, lenkimo, lėtėjimo ir greitėjimo manevrais.

Persirikiavimas ir judėjimas lygiagrečiai su kitomis transporto priemonėmis yra ypatingo dėmesio reikalaujantys manevrai. Šiuos manevrus galima atlikti tiek į kairę, tiek į dešinę.

Važiuojamojoje kelio dalyje, kuri nepadalyta į eismo juostas, kalbame ne apie persirikiavimą, bet apie judėjimą lygiagrečiai su kitomis transporto priemonėmis.

✎ Kitų eismo dalyvių interesai

Persirikiuojant arba judant lygiagrečiai su kitomis transporto priemonėmis gali kilti pavojus arba nepatogumų kitiems eismo dalyviams.

Draudžiama persirikiuojant trukdyti kitiems vairuotojams, jeigu akivaizdu, kad į tą vietą persirikiuoti planavo kitas vairuotojas. 

✎ Dairymasis

Kai persirikiuojama arba judama lygiagrečiai su kitomis transporto priemonėmis, reikia atidžiai dairytis.

Sukant į kairę pusę reikia apsidairyti tokia tvarka:

  • į priekį;
  • į galinio vaizdo veidrodėlį;
  • į kairės pusės veidrodėlį;
  • per kairį petį. 

Sukant į dešinė pusę reikia apsidairyti tokia tvarka:

  • į priekį;
  • į galinio vaizdo veidrodėlį;
  • į dešinės pusės veidrodėlį;
  • per dešinį petį. 

Jeigu vairuotojas nuolat stebi artėjančias transporto priemones (kaip aprašyta 3.2 dalyje, kurioje kalbama apie važiavimą tiesiu ir vingiuotu keliu), nebūtina dairytis prieš kiekvieną kartą pasukant vairą į šoną.

Dirstelėjimas jokiu būdu nereiškia ilgo ir per dažno žiūrėjimo persisukus į kitą pusę, nes taip galima pamesti važiavimo trajektoriją. Be to, bus sunku pastebėti, kas vyksta prieš automobilį.

✎ Praleidimas

Kai persirikiuojama arba judama lygiagrečiai su kitomis transporto priemonėmis, reikia praleisti visas transporto priemones.

✎ Vieta kelyje ir veiksmų vieta

Persirikiuoti ir judėti lygiagrečiai su kitomis transporto priemonėmis reikia sklandžia trajektorija.

Persirikiuoti (tiek privalomai, tiek neprivalomai), reikia laiku.

Tas pats galioja važiuojant lygiagrečiai su kitomis transporto priemonėmis.

Draudžiama persirikiuoti iš karto per kelias juostas. Tai reikia atlikti kaip kelis manevrus, judant iš vienos juostos į kitą.

Vadinasi, prieš rikiuojantis į kitą juostą kurį laiką turi būti važiuojama tiesiai.

Jeigu kelias turi daugiau nei vieną tos pačios krypties juostą, kelio vingyje negalima persirikiuoti į kitą juostą. Turi būti važiuojama ta pačia eismo juosta.

Persirikiuoti ir judėti lygiagrečiai su kitomis transporto priemonėmis reikia sklandžia trajektorija.

Pervažiavus kelio vingį, reikia dar kurį laiką važiuoti tiesiai ir tik po to persirikiuoti. 

✎ Greitis

Važiavimo greitis turi atitikti kitų ta pačia eismo juosta važiuojančių transporto priemonių greitį.

Persirikiuoti į kitą juostą galima tik tada, kai važiavimo greitis priderinamas prie kitų ta juosta važiuojančių transporto priemonių greičio ir kai įsitikinama, kad automobilis dėl atliekamo manevro niekam netrukdys. 

✎ Reagavimas į kelio ženklus

Negalima persirikiuoti, jei tai daryti draudžia kelio ženklai.

Reikia atsižvelgti į kelio ženklus, pavyzdžiui, perspėjančius, kad priekyje kelias susiaurės.

✎ Signalizavimas ir reagavimas į signalus

Prieš persirikiuojant į kitą eismo juostą arba atliekant kitą svarbesnį šoninį manevrą, reikia parodyti posūkio kryptį.

Įsitikinus, kad persirikiuoti ar kitu būdu judėti lygiagrečiai su kitomis transporto priemonėmis bus saugu ir tai netrukdys kitiems eismo dalyviams, reikia įjungti atitinkamą posūkio signalą. Tai reikia padaryti gerokai anksčiau, nei pajudama į kurį nors šoną.

Posūkio signalą reikia išjungti, kai persirikiavimo ar kitas judėjimo lygiagrečiai su kitomis transporto priemonėmis manevras yra baigtas.

Kartais vadinamasis judėjimas lygiagrečiai su kitomis transporto priemonėmis, pavyzdžiui, atliekamas siaurame kelyje, yra svarbesnis manevras už rikiavimąsi, atliekamą plačioje važiuojamojoje kelio dalyje.

✎ Greičio mažinimas, stabdymas, sustojimas

Atsižvelgiant į aplinkybes, reikia laiku sumažinti greitį ir, jei reikia, sustoti.

Negalima be reikalo pristabdyti ar sustoti, jeigu dėl to sukeliamas pavojus ar nepatogumų kitiems eismo dalyviams.

Greitį mažinkite, stabdykite ir sustokite tinkamai, atsižvelgdami į bendrą eismo situaciją.