3.4. Posūkiai

Posūkiai daromi sankryžose.

Apie išvažiavimą iš (mažosios) žiedinės sankryžos rašoma, aptariant ypatingas kelio dalis. Kai kuriose sankryžose po pagrindiniu ženklu įrengiamas papildomas ženklas, nurodantis, kad pagrindinis kelias keičia kryptį.

Vairuotojas turi ne tik atlikti paruošiamuosius veiksmus, kurie užtikrintų saugų ir atsakingą posūkių darymą, bet turi paisyti ypatingų sankryžoje galiojančių reikalavimų. Pastarieji aprašyti šio vairuotojo vadovo 3.3 dalyje, kurioje aptariamas elgesys artėjant prie sankryžų ir važiuojant per jas.

Posūkis tam tikra prasme primena važiavimą vingiuotu keliu. Labai svarbus vairo valdymas, važiavimo greičio parinkimas ir vieta kelyje.

Ne mažiau svarbus ir kitų įtaisų valdymas.

Priimti sprendimą pasukti reikia tinkamu momentu, t. y. kad liktų laiko tinkamai atlikti visus parengiamuosius veiksmus.

Didesnėse sankryžose eismo juostose leidžiama važiuoti tik tam tikra kryptimi. Tokios eismo juostos būna pakankamai ilgos, kad vairuotojai spėtų pasirinkti reikiamą kryptį.

✎ Kitų eismo dalyvių interesai

Nekelkite pavojaus kitiems eismo dalyviams ir netrukdykite jiems labiau, nei tai yra būtina. Šis reikalavimas galioja visiems eismo dalyviams, nepriklausomai nuo to, kurioje kelio vietoje jie yra ir iš kurios pusės artėja.

✎ Dairymasis

Prieš darant posūkį, reikia laiku ir tinkamai apsidairyti:

 • prieš sukant į dešinę, reikia pažiūrėti į galinio vaizdo veidrodėlį, į priekį, į dešinį veidrodėlį ir per dešinį petį;
 • prieš sukant į kairę, reikia pažiūrėti į galinio vaizdo veidrodėlį, į priekį, į kairį veidrodėlį ir per kairį petį. 

Taip galima apžvelgti bendrą eismo vaizdą, taigi automobilio padėtį iš kairės arba iš dešinės. Dirstelėjimas per petį nereiškia ilgo ir dažno žiūrėjimo, nes taip galima lengvai iškrypti iš važiavimo trajektorijos. Be to, bus sunku pastebėti, kas vyksta prieš automobilį.

Kai sukant į šoną pervažiuojamas lygiagrečiai einantis kelias, dviračių arba pėsčiųjų takas, reikia pažiūrėti į galinio vaizdo veidrodėlį, kad būtų galima įsitikinti, jog sukti yra visiškai saugu.

Dairytis reikia dar prieš sukant, kai automobilis vis dar važiuoja tiesiai.

Papildomo atidumo reikalauja lygiagrečiai einantys keliai ir dviračių takai su skirtingų krypčių juostomis.

Prieš sukant į kairę, reikia įsitikinti, ar nėra lenkiančių transporto priemonių.

Prieš pasukant į kitą kelią, reikia apsidairyti, ar nėra jokių kliūčių, lenkiančių transporto priemonių. Taip išvengsite susidūrimo su kitu eismo dalyviu.

Atlikus posūkį, didinamas greitis. Tuo metu reikia per kairį ir galinio vaizdo veidrodėlį stebėti artėjančias transporto priemones.

✎ Praleidimas

Sukant į kairę arba į dešinę reikia praleisti pirmumo teisę turinčius eismo dalyvius. Rikiuojantis į kitą eismo juostą, dažnai nepavyksta išvengti tam tikro trukdymo kitiems eismo dalyviams. Todėl persirikiavimo manevrą reikia atlikti atsargiai ir protingai.

Paprastai dviračių takas įrengiamas taip, kad jį nuo lygiagrečiai einančio kelio skirtų skiriamoji juosta. Dėl to posūkio metu atsiduriama tarsi sankryžoje su dviračių taku. Tokioje sankryžoje vairuotojas privalo praleisti dviratininkus.

✎ Vieta kelyje ir veiksmų vieta

Kai ketinama sukti, pirmiausia apsidaroma, po to įjungiamas posūkio signalas. Tada reikia persirikiuoti.

Atlikus posūkį reikia užimti tinkamą vietą kelyje.

Persirikiavimo būdas:

 • prieš sukant į dešinę reikia laiku privažiuoti kiek galima arčiau dešinės kelio pusės;
 • prieš sukant į kairę reikia laiku privažiuoti kiek galima arčiau kelio ašies. Kelyje, kuriame eismas yra vienpusis, prieš sukant į kairę reikia laiku privažiuoti kiek galima arčiau kairės kelio pusės. 

Persirikiuoti būtina tokiose situacijose, kai nepersirikiavus:

 • susidaro arba gali susidaryti nesaugi padėtis;
 • trukdoma arba gali būti trukdoma sklandžiam transporto srautui. 

Pavyzdžiai:

 • kai prieš sukant į kairę persirikiuojama, išvengiama lenkiančių transporto priemonių trukdymo atlikti posūkį (to nepadarius gali kilti pavojus ne tik Jums, bet ir iš priekio atvažiuojančioms transporto priemonėms);
 • kai prieš sukant į kairę persirikiuojama, paliekama iš paskos važiuojančioms transporto priemonėms daugiau erdvės apvažiuoti Jus iš dešinės pusės;
 • kai prieš sukant į dešinę persirikiuojama, išvengiama trukdymo iš paskos važiuojančioms transporto priemonėms. 

Jeigu važiuojamoji kelio dalis padalyta į kelias eismo juostas, o toliau yra įrengtos papildomos (skirtos važiuoti tik tam tikra kryptimi) arba lėtėjimo juostos, reikia laiku įvažiuoti į reikiamą eismo juostą, iš kurios po to bus sukama į papildomą arba lėtėjimo juostą.

Kartais geriau nepersirikiuoti. Tada be reikalo netrukdomi dviratininkai ir mopedų vairuotojai (persirikiavęs vairuotojas važiuoja lėčiau).

Ypač pavojinga stovėti ne gyvenvietėje esančiame kelyje persirikiavus arčiau kelio ašies. Tokių situacijų reikėtų vengti.

Dviračių juosta

Nors ši juosta skirta dviratininkams, vis dėlto ji priklauso važiuojamajai kelio daliai. Kiti vairuotojai gali naudotis šia juosta tik tada, kai tai yra leistina arba būtina tam tikroje eismo situacijoje. Jokiu būdu negali būti trukdoma dviratininkams.

Nukreipiamieji ženklai ir ženklinimas

Reikia paisyti nukreipiamųjų ženklų, kelio vingį arba posūkį žyminčių užbrūkšniuotų salelių ir kito horizontalaus kelio ženklinimo, kuris užtikrina sklandesnį transporto srautą.

Taip pat reikia paisyti ištisinių linijų, žyminčių važiuojamosios kelio dalies kraštą.

Jeigu prieš sukant į kairę sustojama praleisti artėjančių transporto priemonių, reikia neužblokuoti sankryžos. Be to, laukiant automobilio ratai turi būti kiek galima tiesesni.

Reikalavimas neužblokuoti sankryžos negalioja, jeigu eismą reguliuoja šviesoforas arba sukate iš pagrindinio į šalutinį kelią.

Jeigu įsukate į kelią, kuris sudarytas iš kelių eismo juostų, pasirinkite tinkamą juostą.

Jeigu iš priekio atvažiuojanti transporto priemonė taip pat suka į kairę, Jūsų trajektorijos neturi susikirsti (nebent horizontalusis kelio ženklinimas rodytų kitaip).

Linija, sudaryta iš trikampių, nėra skirta eismui nukreipti, o rodo, kad vairuotojas yra šalutiniame kelyje. Kai įsukama į kitą kelią, reikia sklandžiu vairo judesiu nukreipti automobilį į reikiamą eismo juostą.

Kai sukama:

 • į dešinę – laikomasi kiek galima dešiniau;
 • į kairę – važiuojama taip, kad automobilis atsidurtų dešinėje kelio pusėje. Stenkitės „nenukirsti“ posūkio. 

✎ Atstumo laikymasis

Išlaikykite pakankamą atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės, kad spėtumėte laiku sustoti.

Jūsų važiavimo greitis turi atitikti bendrą eismo situaciją. Vadinasi:

 • posūkis turi būti daromas tinkamai;
 • reikia praleisti pirmumo teisę turinčius eismo dalyvius;
 • reikia laiku sustoti (jei reikia). 

Jeigu tenka mažinti važiavimo greitį, tai iš esmės atliekama persirikiavus ir prieš pradedant sukti.

Įsukus į kitą kelią, greitį reikia padidinti, kad jis atitiktų aplinkybes.

✎ Reagavimas į šviesoforo ir eismo reguliuotojo signalus

Paisykite pasirinktos važiavimo krypties šviesoforo signalų bei eismo reguliuotojo nurodymų.

Reikia sustoti, jeigu tai nurodo eismo reguliuotojas.

✎ Reagavimas į kelio ženklus

Paisykite draudžiamųjų ir nurodomųjų ženklų.

Norint važiuoti atitinkama kryptimi reikia pasirinkti atitinkamą eismo juostą.

Jeigu vienai krypčiai yra skirta daugiau nei viena eismo juosta, tinkama juosta pasirenkama atsižvelgiant į situaciją ir eismo intensyvumą.

Pavyzdžiui, jeigu dešine eismo juosta važiuoja daugiau lėtai judančių sunkiasvorių transporto priemonių, reikia važiuoti kaire eismo juosta.

Eismo juostos pasirinkimas taip pat priklauso nuo to, kuria juosta (kaire ar dešine) bus važiuojama pasukus.

Pasirinkę eismo juostą, nesiblaškykite ir stenkitės jos nekeisti. Tai padeda užtikrinti ramesnį eismą.

Kitoje eismo juostoje stovinčius arba lėtai važiuojančius automobilius galima apvažiuoti iš dešinės.

Jeigu eismo juosta yra skirta visoms ta pačia kryptimi važiuojančioms transporto priemonėms, užimkite tokią padėtį, kad transporto priemonei iš dešinės liktų pakankamai vietos dviratininkams ir mopedų vairuotojams.

✎ Signalizavimas ir reagavimas į signalus

Posūkį rodykite laiku, prieš tai apsidairę.

Laiku reiškia momentą, kuris pasirenkamas taip, kad kiti eismo dalyviai galėtų iš anksto įvertinti sukančiojo ketinimus ir atitinkamai pakoreguoti savo elgesį.

Baigus posūkį, signalas išjungiamas.

Jeigu nevažiuojate tiesiai, t. y. keičiate važiavimo trajektoriją, tai iš esmės reiškia sukimą. Vadinasi, apie savo ketinimus visada reikia informuoti kitus eismo dalyvius. Apie ketinimus reikia signalizuoti taip, kad kitiems eismo dalyviams viskas būtų aišku ir jie nepradėtų dvejoti.

Reikia laiku ir tinkamai reaguoti į kitų vairuotojų rodomus signalus.

✎ Greičio mažinimas, stabdymas, sustojimas

Atsižvelgiant į aplinkybes, reikia laiku sumažinti greitį ir, jei reikia, sustoti.

Negalima be reikalo pristabdyti ar sustoti, jeigu dėl to sukeliamas pavojus ar nepatogumai kitiems eismo dalyviams.

Greitį mažinkite, stabdykite ir sustokite tinkamu būdu, atsižvelgdami į bendrą eismo situaciją. Nestabdykite staigiau ir ilgiau, nei tai būtina.