3.7. Prasilenkimas, lenkiamo vairuotojo vaidmuo

Šioje knygelės dalyje aptariamos situacijos, kai viena prie kitos artėja ir prasilenkia transporto priemonės, važiuojančios priešingos krypties eismo juostomis, neatskirtomis skiriamąja juosta.

Priešingomis kryptimis važiuojančių vairuotojų artėjimas ir prasilenkimas svarbus tik tada, kai tai padaryti sudėtinga dėl per siauro kelio. Tokiu atveju abu vairuotojai turi tas pačias prievoles vienas kitam (Kelių eismo taisyklių 9 punktas).

Lenkiant dalyvauja ne vienas asmuo. Lenkiantis vairuotojas yra aktyvus dalyvis, kuris privalo atlikti manevrą saugiai. Lenkiamas vairuotojas taip pat susijęs su lenkimo manevru, tačiau jam tenka pasyvus vaidmuo, ir tik tam tikromis aplinkybėmis jis turi reaguoti į situaciją.

Situacijoje dalyvaujantys vairuotojai turi elgtis taip, kad manevras būtų atliktas kuo saugiau.

✎ Kitų eismo dalyvių interesai

Ypač tada, kai atliekamas manevras įtraukia ir kitus eismo dalyvius, svarbu paisyti jų interesų. Šiose situacijose itin svarbus važiavimo greitis ir paliekama erdvė. Kai sukama į dešinę, taip pat reikia atsižvelgti į dešinėje kelio pusėje esančius eismo dalyvius.

Prasilenkimas

Aplinkybės, reikalaujančios papildomo atidumo:

  • mažas kelio plotis, ypač jei dviračių eismas intensyvus. Reikia nepamiršti vairuotojų, kurie yra labiau pažeidžiami. Tokiose situacijose tenka ne tik sumažinti greitį, bet ir visiškai sustoti;
  • situacija, kai abu priešingomis eismo kryptimis važiuojantys vairuotojai susiduria su kliūtimis. Tokiu atveju reikia elgtis pagal aplinkybes;
  • dėl per didelio kelio susiaurėjimo neįmanoma prasilenkti. Jei reikia, sustoti ir tarpusavio sutarimu (pavyzdžiui, užmezgus akių kontaktą arba rankų judesiais) išspręsti situaciją. 

Lenkiamo vairuotojo vaidmuo

Jeigu lenkiant kitą transporto priemonę kyla pavojus ar nepatogumų priešpriešine eismo juosta važiuojančioms transporto priemonėms, lenkiamos transporto priemonės vairuotojas turi stengtis išvengti nesaugios situacijos:

  • sumažinti greitį;
  • pasukti į šoną;
  • jei reikia, sustoti. 

Kartais transporto priemonių spūstyje tenka susidurti su lenkiančiu motociklu. Priklausomai nuo laisvos erdvės, motociklų vairuotojai lenkia iš kairės arba dešinės. Reikia atkreipti dėmesį į motociklininkus ir važiuoti taip, kad nesumažėtų laisva erdvė. Jei įmanoma, reikia pasistengti atlaisvinti daugiau vietos (pavyzdžiui, truputį pasukant į šoną).

✎ Dairymasis

Prasilenkiant su kita transporto priemone, taip pat tada, kai jus kas nors lenkia, reikia įdėmiai stebėti aplinką. 

Prieš sukant į dešinę, reikia pažiūrėt į galinio vaizdo veidrodėlį, dešinės pusės veidrodėlį ir per dešinį petį.

Prieš sukant į kairę, reikia pažiūrėt į galinio vaizdo veidrodėlį, kairės pusės veidrodėlį ir per kairį petį. Taip įsitikinama, ar pakaks vietos manevrui saugiai atlikti.

✎ Vieta kelyje ir veiksmų vieta

Kai iš priekio artėja automobilis arba kai jus kas nors lenkia, reikia stengtis važiuoti taip, kad tarp abiejų automobilių liktų kuo daugiau erdvės. 

Prasilenkimas

Sklandžia trajektorija išsukite šiek tiek dešiniau. Kai tik prasilenksite su kitu automobiliu, tokia pat sklandžia trajektorija pasukite į kairę ir grįžkite į tinkamą vietą važiuojamojoje kelio dalyje.

Jeigu tiek kairėje, tiek dešinėje yra kliūčių ir nepakanka važiuojamosios kelio dalies pločio, kad būtų galima netrukdomai prasilenkti su kita transporto priemone, reikia užimti tokią vietą kelyje, kad Jus laiku pastebėtų. 

Lenkiamo vairuotojo vaidmuo

Jeigu vairuotojas lenkiamas iš kairės, jis turi pasukti truputėlį į dešinę (jei to reikia ir jei tai yra įmanoma).

Jeigu vairuotojas lenkiamas iš dešinės, jis turi pasukti truputėlį į kairę (jei to reikia ir jei tai yra įmanoma).

Jeigu šalia automobilio esančios erdvės nepakaktų kitai transporto priemonei atlikti lenkimo manevrą, reikia važiuoti taip, kad aplenkti nebūtų įmanoma. Ši taisyklė galioja tada, kai dėl lenkimo susidarytų pavojinga situacija kelyje. 

✎ Greitis

Kai matote artėjančią transporto priemonę, sumažinkite važiavimo greitį.

Jeigu jus lenkia, nedidinkite važiavimo greičio.

Siauresnėse kelio dalyse reikia važiuoti mažesniu greičiu. Kiek sumažinti greitį, kai iš priekio artėja kita transporto priemonė, visų pirma priklauso nuo važiuojamosios kelio dalies pločio.

✎ Greičio mažinimas, stabdymas, sustojimas

Atsižvelgiant į aplinkybes, reikia laiku sumažinti greitį ir, jei reikia, sustoti.

Negalima be reikalo pristabdyti ar sustoti, jeigu dėl to sukeliamas pavojus ar nepatogumų kitiems eismo dalyviams.

Greitį mažinkite, stabdykite ir sustokite tinkamai, atsižvelgdami į bendrą eismo situaciją.