3.1. Važiavimo pradžia

Šioje dalyje aprašyti įvairūs pajudėjimo iš vietos variantai:

  • sustojus stovėjimo vietoje ar stovėjimo aikštelėje;
  • sustojus transporto sraute.

Pajudėjimas iš stovėjimo vietos

Atliekant šį manevrą, negalima trukdyti eismui, ir jeigu trukdymas eismui vis dėlto neišvengiamas, jis turi būti minimalus. Šis manevras atliekamas labai atsargiai.

Prieš pradedant važiuoti, reikia apžvelgti visą eismo situaciją. Aplinkos stebėjimas ir automobilio greičio valdymas turi būti suderinti.

Šiuo atveju labai svarbu:

  • greitis, kuriuo artėja kiti eismo dalyviai, ir atstumas iki jų;
  • kokie eismo dalyviai artėja;
  • eismo intensyvumas, turima kelio dalis, oro sąlygos ir matomumas. 

Ne gyvenvietėje važinėjama didesniu greičiu. Todėl artėjančių transporto priemonių greičio įvertinimas yra dar svarbesnis.

Priklausomai nuo šių aplinkybių, svarbi laiko, per kurį priartėja kiti eismo dalyviai, trukmė.

✎ Kitų eismo dalyvių interesai

Reikia kiek galima mažiau trukdyti kitiems eismo dalyviams. Ši taisyklė galioja visiems eismo dalyviams. Įpareigojimas stengtis netrukdyti kitiems eismo dalyviams yra platesnis, nei Kelių eismo taisyklėse nustatytas reikalavimas duoti kelią kitiems vairuotojams.

✎ Dairymasis

Prieš pradedant važiuoti (ir po to) reikia dairantis įvertinti situaciją.

Kai pajudate iš vietos dešinėje kelio pusėje, dairykitės tokia tvarka: galinio vaizdo veidrodėlis, į priekį, kairės pusės veidrodėlis ir per kairį petį.

Kai pajudate iš vietos kairėje kelio pusėje, dairykitės tokia tvarka: galinio vaizdo veidrodėlis, į priekį, dešinės pusės veidrodėlis ir per dešinį petį.

Kai išvažiuojate iš už kliūties, pavyzdžiui, kitos transporto priemonės, būkite dar dėmesingesni ir įsitikinkite, jog gerai matote artėjančius automobilius, nes matomumas būna ribotas.

Pajudėdami iš vietos stebėkite artėjančius automobilius galinio vaizdo ir šoniniuose veidrodėliuose.

✎ Praleidimas

Praleiskite kitus eismo dalyvius. Šis reikalavimas taikomas visais atvejais, net ir priešpriešinio eismo juosta važiuojančių transporto priemonių atžvilgiu.

✎ Vieta kelyje ir veiksmų vieta

Išvažiavę iš stovėjimo vietos, užimkite tinkamą padėtį kelyje.

Jeigu išvažiuojate iš už pastatytos transporto priemonės ar kitos kliūties, stenkitės važiuoti kiek galima tolygiau, išlaikydami saugų atstumą iki jums trukdančios transporto priemonės ar kitos kliūties.

✎ Greitis

Iš stovėjimo vietos išvažiuojama saugiu greičiu.

Kai išvažiuosite iš stovėjimo vietos, padidinkite greitį, atsižvelgdami į greitį, kuriuo juda bendras transporto srautas.

✎ Signalizavimas ir reagavimas į signalus

Kai vairuotojas įsitikina, jog pajudėti iš vietos yra saugu, jis turi apie savo ketinimus informuoti mirksinčiu posūkio signalu.

Posūkio signalas turi būti įjungtas laiku, prieš pajudant iš stovėjimo vietos. Kai tik užimama tinkama padėtis kelyje, posūkio signalą reikia išjungti.

Pajudėjimas iš vietos transporto sraute

Tai dažnai kartojamas veiksmas, kuris paprasčiausiai reikalauja dėmesingumo.

✎ Kitų eismo dalyvių interesai

Pajudėdami iš vietos, atsižvelkite į kitus eismo dalyvius. Reikia stengtis sukelti kiek galima mažiau nepatogumų kitiems eismo dalyviams, ypač dviratininkams.

✎ Dairymasis

Pajudėdami iš vietos dairykitės.

Stabtelėję likite atidūs, stebėkite šalia jūsų automobilio ir už jo esančias kitas transporto priemones.

Pradėdami važiuoti ir didindami greitį, taip pat stebėkite kitus eismo dalyvius. Tai svarbu, nes eismo sąlygos nuolat keičiasi, pavyzdžiui, kas nors gali pradėti stabdyti, pakeisti važiavimo kryptį.

Didindami greitį atkreipkite dėmesį į lenkiančias transporto priemones.

✎ Greitis

Važiavimo greitis turi kiek galima labiau atitikti greitį, kuriuo juda transporto srautas.

Judėjimas kartu su transporto srautu užtikrina sklandų eismą.