KET testai telefone KET testai
REKLAMA

Baudos už KET pažeidimus

Baudos už greičio viršijimą

ATPK str. - dalisPažeidimo esmė
(Nustatyto greičio viršijimas)
Bauda (Lt)Teisės vair. atėmimas (mėn.)Automobilio konfiskavimas, adm. areštasKas nagrinėja bylą
Visiems vairuotojams
124-01iki 10 km/hįspėjimas--policija
124-02daugiau kaip 10 km/h iki 20 km/h40-100--policija
124-03daugiau kaip 20 km/h iki 30 km/h100-300--policija
124-04daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h400-600--policija
124-05daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h600-800--policija
124-06daugiau kaip 50 km/h1000-1500su 1-3arba 7 parų arešt. su teis atėm. 6 mėn.teismas
Vairuotojams, neturintiems 2 metų vairavimo stažo
124-04daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h
400-600su 3-6-policija
124-05daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h600-800su 6-12-policija
124-06daugiau kaip 50 km/h1000-1500su 12-18-teismas
Asmenims, neturintiems teisės vairuoti
124-06daugiau kaip 50 km/h1500-2500-arba 20-30 parų areštasteismas

Baudos už netinkamą manevravimą

ATPK str. - dalisPažeidimo esmėBauda (Lt)Teisės vair. atėmimas (mėn.)Automobilio konfiskavimas, adm. areštasKas nagrinėja bylą
124¹-01Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui ar reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai tai reikalauja KET, sustojimas (stovėjimas) tamsoje arba esant blogam matomumui be šviesų ar avarinio sustojimo ženklo100-200arba 1-6-policija
124¹-02Kelio ženklų, ženklinimo nesilaikymas, vairuotojo pareigų pėstiesiems nevykdymas, stovėjimas arba važiavimas ant šaligatvio, vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako50-100--policija
124¹-03Vairuotojų reikalavimo duoti kelią nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur matomumas mažesnis nei 100 m, lenkimas sankryžose (ne pagr. kel.), geležinkelio pervažose ir 100 m prieš jas, kur blogai matomas kelias, pėsčiųjų perėjose, kelyje, turinčiame viena kryptimi 2 ir daugiau eismo juostų, stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 m už ir prieš jas, sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse100-150arba 1-3-policija
124¹-04Vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų estakadų, viadukų ir po jais, stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m prieš jas, kitose vietose, kai tai trukdo eismui, šviesų neperj ungimas į artimąsias, kai priešpriešiais automobilis arčiau kaip 150 m, važiavimo automagistralėse, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas40-80--policija
125Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas300-500su 2-4-policija
132¹Važiavimo ir stovėjimo gyv. zonose taisyklių pažeidimai50-100--policija

Baudos už netinkamą elgesį

ATPK str. - dalisPažeidimo esmėBauda (Lt)Teisės vair. atėmimas (mėn.)Automobilio konfiskavimas, adm. areštasKas nagrinėja bylą
137-02Šiukšlių ar kt. daiktų išmetimas pro automob. langus ar duris10-20--policija
124¹-05Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais nepraleidimas, kitoks kliudymas jų eismui200-400arba 2-4-policija
124΄Savavališkas važiuoklės užblokavimo įtaiso nuėmimas300-500--policija
124²-01Pavojingos situacijos sukėlimas400-800su 3-6-policija
Piktybiniai pažeidimai
124²-02Chuliganiškas vairavimas1000-2000su 12-24-policija
130-01Vairuotojų nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos3000-4000arba 36-60-teismas
123-01Vairavimas automob. neįregistruotų, be tech. apžiūros, su gedimais, kai pagal KET draudžiama važiuoti, su tamsintais stiklais100-150--policija
123-03Vairavimas automob. su suklastotais, uždengtais ar su kito automob. valst. Nr. ženklais800-1200arba 6-12-policija
123-04Vairavimas automob. su įregtais antiradarais, švyturėliais, spec. garso signalais100-200-su prietaiso konfisk.policija
Neblaiviems vairuotojams
124²-03Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus asmens2000-3000su 24-36-teismas
124²-04Chuliganiškas vairavimas neblaivaus asmens3000-4000su 36-60arba 10-20 parų areštas su teisės atėm. 36-60teismas
Asmenims be teisių
124²-01Pavojingos situacijos sukėlimas asmens be teisių1000-2000--policija
124²-02Chuliganiškas vairavimas asmens be teisių2500-3500--policija
124²-03Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus, be teisių asmens3500-4000 su automob. konf.-arba 10-20 parų areštas su automob. konf.teismas
124²-04Chuliganiškas vairavimas neblaivaus, be teisių asmens4000-5000 su automob. konf.-arba 20-30 parų areštas su automob. konf.teismas
130-01Asmenų be teisių nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos4000-5000--teismas

Baudos už girtumą

ATPK str. - dalisPažeidimo esmėBauda (Lt)Teisės vair. atėmimas (mėn.)Automobilio konfiskavimas, adm. areštasKas nagrinėja bylą
Savininkams ir vairuotojams už kitų asmenų nepriežiūrą
126-06Perdavimas vairuoti automob. neblaiviam ar apsvaigusiam300-500--policija
133Leidimas vairuoti neblaiviems arba be teisių300-500--policija
Visiems vairuotojams
124²-03Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus asmens2000-3000su 24-36-teismas
124²-04Chuliganiškas vairavimas neblaivaus asmens3000-4000su 36-60arba 10-20 parų areštas su teisės atėm. 36-60teismas
126-01Vairavimas esant lengvo girtumo laipsn. (nuo 0,41 iki 1,5 promilės)1000-1500su 12-18-teismas
126-02Vairavimas transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t, arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, esant nežymaus girtumo laipsn. (nuo 0,2 iki 0,4 promilės)500-1000--policija
126-03Vairuotojų, kurių vairavimo stažas iki 2 metų, vairavimas, esant nežymaus girtumo laipsn. (nuo 0,2 iki 0,4 promilės)800-1000--policija
126-04Vairavimas esant vidutinio (nuo1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkaus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) girtumo laipsn., neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo2000-3000su 24-36arba 10-30 parų areštas su teisės atėm. 24-36teismas
126-05Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų, ar kt. psichiką veikiančių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat minėtų medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo1000-3000su 12-36arba 10-30 parų areštas su teisės atėm. 24-36teismas
127-03KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą4000-5000su 36-60arba 15-30 parų areštas su teisės atėm. 36-60teismas
Asmenims be teisių
124²-03Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus, be teisių asmens3500-4000 su automob. konf.-arba 10-20 parų areštas su automob. konf.teismas
124²-04Chuliganiškas vairavimas neblaivaus, be teisių asmens4000-5000 su automob. konf.-arba 20-30 parų areštas su automob. konf.teismas
127-03KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą5000-5500 su arba be automob. konf.-arba 10-20 parų areštas su automob. konf.teismas
129Vairavimas automob. esant neblaiviems ar apsvaigusiems asmenims be teisių, šių asmenų neblaivumo patikrinimo vengimas, alkoholio, narkotikų ar kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo4000-5000-arba 20-30 parų areštasteismas

Baudos už automobilio eksploatacijos pažeidimus

ATPK str. - dalisPažeidimo esmėBauda (Lt)Teisės vair. atėmimas (mėn.)Automobilio konfiskavimas, adm. areštasKas nagrinėja bylą
51¹¹-01Neeksploatuojamo automob. laikymas250-500--policija
51¹¹-02Pakartotinis neeksploatuojamo automob. laikymas500-1000-su arba be automob. konfisk.policija
82-01Eksploatavimas automob. su padidintu teršalų kiekiu100-200--policija
82-02Pakartotinis eksploatavimas automob. su padidintu teršalų kiekiu200-500--policija
123-01Vairavimas automob. neįregistruotų, be tech. apžiūros, su gedimais, kai pagal KET draudžiama važiuoti, su tamsintais stiklais100-150--policija
123-02Vairavimas automob. be valst. Nr. ar pasibaigus LVNŽ galiojimui100-200arba 1-3-policija
123-05Neapdrausto automob. vairavimas80-120--policija
133¹Transp. priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimas300-500--policija
133¹133¹ str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens1500-2000--policija
134-01Naudojimosi saugos diržais bei motocikl. šalmais tvarkos pažeidimas100-200--policija
134-02134-01 str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens200-300arba 1-policija

Atsakomybė už KET pažeidimus (pilnas sąrašas)

ATPK str. - dalisPažeidimo esmėBauda (Lt)Teisės vair. atėmimas (mėn.)Automobilio konfiskavimas, adm. areštasKas nagrinėja bylą
51¹¹-01Neeksploatuojamo automob. laikymas250-500--policija
51¹¹-02Pakartotinis neeksploatuojamo automob. laikymas500-1000-su arba be automob. konfisk.policija
81-01Išleidimas eksploatuoti automob. su padidintu teršalų kiekiu200-500--policija
81-02Pakartot. išleidimas eksploatuoti automob. su padidintu teršalų kiekiu500-1000--policija
82-01Eksploatavimas automob. su padidintu teršalų kiekiu100-200--policija
82-02Pakartotinis eksploatavimas automob. su padidintu teršalų kiekiu200-500--policija
123-01Vairavimas automob. neįregistruotų, be tech. apžiūros, su gedimais, kai pagal KET draudžiama važiuoti, su tamsintais stiklais100-150--policija
123-02Vairavimas automob. be valst. Nr. ar pasibaigus LVNŽ galiojimui100-200arba 1-3-policija
123-03Vairavimas automob. su suklastotais, uždengtais ar su kito automob. valst. Nr. ženklais800-1200arba 6-12-policija
123-04Vairavimas automob. su įregtais antiradarais, švyturėliais, spec. garso signalais100-200-su prietaiso konfisk.policija
123-05Neapdrausto automob. vairavimas80-120--policija
124-01Nustatyto greičio viršijimas iki 10 km/hįspėjimas--policija
124-02Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 10 km/h iki 20 km/h40-100--policija
124-03Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 20 km/h iki 30 km/h100-300--policija
124-04Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h400-600--policija
124-04Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo400-600su 3-6-policija
124-05Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h600-800--policija
124-05Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo600-800su 6-12-policija
124-06Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h1000-1500su 1-3arba 7 parų arešt. su teis atėm. 6 mėn.teismas
124-06Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo1000-1500su 12-18-teismas
124-06Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h asmens, neturinčio teisės vairuoti1500-2500-arba 20-30 parų areštasteismas
124¹-01Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui ar reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai tai reikalauja KET, sustojimas (stovėjimas) tamsoje arba esant blogam matomumui be šviesų ar avarinio sustojimo ženklo100-200arba 1-6-policija
124¹-02Kelio ženklų, ženklinimo nesilaikymas, vairuotojo pareigų pėstiesiems nevykdymas, stovėjimas arba važiavimas ant šaligatvio, vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako50-100--policija
124¹-03Vairuotojų reikalavimo duoti kelią nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur matomumas mažesnis nei 100 m, lenkimas sankryžose (ne pagr. kel.), geležinkelio pervažose ir 100 m prieš jas, kur blogai matomas kelias, pėsčiųjų perėjose, kelyje, turinčiame viena kryptimi 2 ir daugiau eismo juostų, stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 m už ir prieš jas, sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse100-150arba 1-3-policija
124¹-04Vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų estakadų, viadukų ir po jais, stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m prieš jas, kitose vietose, kai tai trukdo eismui, šviesų neperj ungimas į artimąsias, kai priešpriešiais automobilis arčiau kaip 150 m, važiavimo automagistralėse, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas40-80--policija
124¹-05Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais nepraleidimas, kitoks kliudymas jų eismui200-400arba 2-4-policija
124¹-06Kiti KET pažeidimaiįspėjimas arba 20-40--policija
124²-01Pavojingos situacijos sukėlimas400-800su 3-6-policija
124²-01Pavojingos situacijos sukėlimas asmens be teisių1000-2000--policija
124²-02Chuliganiškas vairavimas1000-2000su 12-24-policija
124²-02Chuliganiškas vairavimas asmens be teisių2500-3500--policija
124²-03Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus asmens2000-3000su 24-36-teismas
124²-03Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus, be teisių asmens3500-4000 su automob. konf.-arba 10-20 parų areštas su automob. konf.teismas
124²-04Chuliganiškas vairavimas neblaivaus asmens3000-4000su 36-60arba 10-20 parų areštas su teisės atėm. 36-60teismas
124²-04Chuliganiškas vairavimas neblaivaus, be teisių asmens4000-5000 su automob. konf.-arba 20-30 parų areštas su automob. konf.teismas
124΄Savavališkas važiuoklės užblokavimo įtaiso nuėmimas300-500--policija
125Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas300-500su 2-4-policija
126-01Vairavimas esant lengvo girtumo laipsn. (nuo 0,41 iki 1,5 promilės)1000-1500su 12-18-teismas
126-02Vairavimas transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t, arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, esant nežymaus girtumo laipsn. (nuo 0,2 iki 0,4 promilės)500-1000--policija
126-03Vairuotojų, kurių vairavimo stažas iki 2 metų, vairavimas, esant nežymaus girtumo laipsn. (nuo 0,2 iki 0,4 promilės)800-1000--policija
126-04Vairavimas esant vidutinio (nuo1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkaus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) girtumo laipsn., neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo2000-3000su 24-36arba 10-30 parų areštas su teisės atėm. 24-36teismas
126-05Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų, ar kt. psichiką veikiančių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat minėtų medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo1000-3000su 12-36arba 10-30 parų areštas su teisės atėm. 24-36teismas
126-06Perdavimas vairuoti automob. neblaiviam ar apsvaigusiam300-500--policija
126-07Praktinis vairavimo mokymas instruktoriui esant neblaiviam ar apsvaigusiam, neblaivumo ar apsvaigimo pasitikrinimo vengimas, taip pat neblaivumas ar apsvaigimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo (atsakomybė instruktoriui)500-1000su 11-13-policija
127-01KET pažeidimas, sukėlęs kt. asm. nežymų sveikatos sutrikdymą500-100arba 12-24-policija
127-01KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asm. nežymų sveikatos sutrikdymą2000-3000--policija
127-02KET pažeidimas, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą100-200arba 3-6-policija
127-02KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą1000-2000--policija
127-03KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą4000-5000su 36-60arba 15-30 parų areštas su teisės atėm. 36-60teismas
127-03KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą5000-5500 su arba be automob. konf.-arba 10-20 parų areštas su automob. konf.teismas
128-01Vairavimas automob. neturint teisės vairuoti (neįgijus)1000-1500-arba areštasteismas
128-02Vairavimas automob. neturint teisės vairuoti, kai teisė vairuoti atimta1500-2500-arba areštasteismas
128-03Perdavimas vairuoti automob. asmeniui, neturinčiam teisės vairuoti200-400--policija
129Vairavimas automob. esant neblaiviems ar apsvaigusiems asmenims be teisių, šių asmenų neblaivumo patikrinimo vengimas, alkoholio, narkotikų ar kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo4000-5000-arba 20-30 parų areštasteismas
130-01Vairuotojų nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos3000-4000arba 36-60-teismas
130-01Asmenų be teisių nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos4000-5000--teismas
130-03Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo yra susijęs, vietos500-800--policija
130²Automob. vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems ar apsvaigusiems, kai asmeniui buvo paskirta nuobauda už ATPK 126-01, 04, 05; 127-03; 129 str. numatytus pažeidimus-36-48su automob. konf.teismas
130²Automob. vairavimas, esant vairuotojams be teisių, neblaiviems ar apsvaigusiems, kai asmeniui buvo paskirta nuobauda už ATPK 126-01, 04, 05; 127-03; 129 str. numatytus pažeidimus--20-30 par. areštas su automob. konf.teismas
131-01Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai (šviesoforai, ėjimas ten, kur draudžiama, kelio ženklai, ženklinimas, automagistralės)50-100--policija
131-02Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai, sukėlę pavojingą situac.100-200--policija
131-03Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai, sukėlę nežym. sveik. sut.300-500--policija
131-04Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai, sukėlę turto sugadinimą100-150--policija
131-05Kiti kitų eismo dalyvių KET pažeidimai20-40---policija
131-06Dviračių, mopedų vairavimas, vaideliojimas, jojimas, esant asmenims neblaiviems ar apsvaigusiems (lengvas girtumo laipsn.)300-500--policija
131-07131-06 str. numatytas pažeidimas, kai nustatomas vidutinis arba sunkus apsvaigimas (girtumo laipsn.)500-700--policija
131-08131-01 str. numatytų asmenų pažeidimas, nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, kai pažeidėjai neblaivūs ar apsvaigę500-600--policija
132Leidimas važiuoti gedimų turinčiu automob. ar pažeidžiant kt. taisykles200-400--policija
132¹Važiavimo ir stovėjimo gyv. zonose taisyklių pažeidimai50-100--policija
133Leidimas vairuoti neblaiviems arba be teisių300-500--policija
133¹Transp. priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimas300-500--policija
133¹133¹ str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens1500-2000--policija
134-01Naudojimosi saugos diržais bei motocikl. šalmais tvarkos pažeidimas100-200--policija
134-02134-01 str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens200-300arba 1-policija
137-02Šiukšlių ar kt. daiktų išmetimas pro automob. langus ar duris10-20--policija
145-01Automobilių kelių, eismo reg. priemonių sugadinimas, važiavimas asfaltu vikšriniu transportu, kelio dangos teršimas500-1000--policija
145-02Važiavimas be leidimo viršijant automob. svorį ar matmenis250-500--policija
145¹-01Darbų keliuose vykdymas, reklamų arčiau kaip 150 m nuo kelio įrengimas, nesuderinus su policija100-1000--policija
145¹-02Eismo org. projektų, techninių priemonių įrengimas, masinių ir sporto reng. keliuose organizavimas, nesuderinus su policija100-500--policija
148-01Važiavimas nesumokėjus mokesčio M2 ir N1 kateg. transporto priemone600-1200--policija
148-02Važiavimas nesumokėjus mokesčio M3, N2 ir N3 kateg. transp. pr.1200-2600--policija
148-03Važiavimas nesumokėjus mokesčio spec. transporto priemonėmis, skirtomis spec. darbo f-joms atlikti, bet ne kroviniams vežti400-1200--policija
148-04Važiavimas nesumokėjus mokesčio žemės ūkio v-los subjektams, N1-N3 kateg. iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės transporto priemonėmis400-1200--policija
148-05Važiavimas neturint mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento300-500--policija
160Savavališkas kasinėjimas bendro naudojimo zonoje100-2000--policija
160¹Gatvių, jų statinių, įrenginių sugadinimas200-500--policija
160²-01Darbų gatvėse vykdymas, reklamų arčiau kaip 30 m nuo gatvės įrengimas, nesuderinus su policija500-1000--policija
160²-02Eismo org. projektų, techninių priemonių įrengimas, masinių ir sporto reng. gatvėse organizavimas, nesuderinus su policija100-500--policija
160²-03Taisyklių, reikalaujančių prižiūrėti gatves, nevykdymas50-200--policija