Kainos

A1 - 220 

A2 - 220 €, 180 € mokantis kartu ir „B“ kat., 159 € mokantis tik praktinio mokymo

A - 165 € mokantis tik praktinio mokymo

B - 350 €

C1 - 280 €,  530 € įsigyjant „B,C1“ kategorijas

C - 420 €, 810 € mokantis kartu „C“ ir „CE“ kategorijas

D - 420 €, 830 € mokantis kartu „D“ ir „CE“ kategorijas

CE - 450 €

Renkamos grupės

Transporto priemonės

Kalbos

Lietuvių klb. 

Įmonė

Įmonės pavadinimas
Marijampolės profesinio rengimo centras
Įmonės kodas
111964944
Įmonės adresas
Kauno g. 117, Marijampolė

Aprašymas

Marijampolės profesinio rengimo centras (toliau tekste – Centras) įsteigtas 2000 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 472 „Dėl profesinių mokyklų tinklo optimizavimo“. Centro steigimą rėmė Europos mokymo fondas (European Training Foundation) ir Suomijos nacionalinė švietimo valdyba. ES patirtį perdavė, Centro steigimo projektą (2000 m. spalis – 2002 m. rugsėjis) vykdė Lahti regiono švietimo konsorciumas (Lahti Region Educational Consortium), Profesinio mokymo reformos programos koordinavimo centras, Švietimo ir mokslo ministerija.

Į Centrą buvo sujungtos tuometinės Marijampolės politechnikos mokykla, Marijampolės statybininkų mokykla, Marijampolės žemės ūkio mokykla, Vilkaviškio ir Kudirkos Naumiesčio žemės ūkio mokyklos, Marijampolės griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos mokymo skyrius bei jo filialas Kybartuose. Šių mokyklų bazėje buvo įkurti paslaugų, statybos ir mechanikos, Vilkaviškio, Kudirkos Naumiesčio ir pataisos namų skyriai.

Įstaigą sudaro šeši skyriai (Paslaugų, Gimnazijos, Statybos ir mechanikos, Vilkaviškio, Kudirkos Naumiesčio ir Pataisos namų), du sektoriniai praktinio mokymo centrai (Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų ir Žemės ūkio technologijų) ir du bendrabučiai.

Pagrindinė Centro veiklos sritis – švietimas, o pagrindinė švietimo veiklos rūšis – formalusis profesinis, modulinis tęstinis profesinis mokymas, pagrindinis ir vidurinis ugdymas, neformaliojo vaikų švietimo organizavimas.

Centras bendradarbiauja ir vykdo bendrus projektus su ES šalimis. Nuo 2005 m. Marijampolės profesinio rengimo centras priklauso Europos Sąjungos šalių profesinio rengimo įstaigas vienijančiai organizacijai EfVET (www.efevet.org).

Marijampolės profesinio rengimo centre 2018-2019 m.m. mokosi 1233 mokiniai.

Padaliniai

Kauno g. 117

Marijampolė

Nopaičio g. 5, Būbeliai

Šakiai

S. Nėries g. 40

Vilkaviškis