1.1. Transporto priemonės paruošimas važiuoti

Transporto priemonė, prieš išvažiuojant su ja į kelią, turi būti tvarkinga: sėdynės ir veidrodėliai turi būti sureguliuoti taip, kaip aprašyta šiame skyriuje, transporto priemonės saugos diržai naudojami pagal paskirtį.

Sėdėsena ir vairo laikymas

Vairuotojas prie vairo turi sėdėti taip, kad galėtų atlikti visus reikiamus veiksmus ir lengvai judėti.

Kai kuriuose automobiliuose vairo aukštis gali būti reguliuojamas. Vairuotojo patogumą užtikrina tinkamai parinktas vairo aukštis ir sureguliuota sėdynė bei nugaros atrama. Niekada nereguliuokite vairo ir (arba) sėdynės padėties važiuodami. Kai sėdėsena tinkama, geriau jaučiamas automobilis, nes su juo liečiasi maksimalus kūno plotas. Be to, tinkamai sureguliuota galvos atrama apsaugo kaklą ir galvą nuo traumos eismo įvykio metu, ypač tais atvejais, kai vienas automobilis priekiu trenkiasi į kito automobilio galą. Dėl to vairuotojo ir keleivių sėdynių galvos atramos turi būti sureguliuotos, atsižvelgiant į žmogaus ūgį. Jeigu galvos atramą galima paversti, pasirūpinkite, kad tarp jos ir galvos būtų kuo mažesnis atstumas.

Sėdėsena tinkama, jeigu sėdynė ir galvos atrama optimaliai pritaikytos vairuotojui, taigi:

 • kuo didesnė šlaunų dalis liečiasi su sėdyne;
 • visiškai atsirėmus į nugaros atramą, galima tinkamai abiem rankomis suimti vairą viršutiniame jo taške;
 • visiškai įspaudus sankabos pedalą kairė koja vis tiek lieka truputį sulenkta;
 • kelias gerai matomas;
 • galvos atramos viršus yra tokiame pat aukštyje, kaip ir viršugalvis.

Vairo valdymas

Vairas gali būti sukamas dviem būdais: perdavimo arba perėmimo metodu. Pirmenybė turėtų būti teikiama perdavimo metodui. Tačiau perėmimo metodas puikiai tinka tada, kai reikia greitai manevruoti važiuojant nedideliu greičiu.

Kai vairas grąžinamas į pradinę padėtį (ištiesinami automobilio ratai), jį reikia laikyti abiem rankomis.

Kai važiuojama, įjungus atbulinę pavarą, pageidautina, kad vairas viena ranka būtų laikomas iš viršaus, o kita ranka naudojama atramai.

Kai automobilis stovi, negalima be reikalo sukioti vairo.

Vairas laikomas tinkamai, jeigu:

 • jis nėra stipriai gniaužiamas abiem rankomis;
 • rankos ant vairo guli vadinamojoje padėtyje „be penkiolikos trys“;
 • rankos truputį sulenktos;
 • rankos dedamos išorinėje vairo pusėje. 

Venkite remtis kaire ranka į automobilio dureles. Tokia padėtis apriboja manevravimo galimybes.

Vairą laikykite abiem rankomis (išskyrus tada, kai perjungiate pavaras, liečiate stovėjimo stabdžio rankeną arba jungiklius).

Venkite sukti vairą taip, kad susikryžiuotų abi rankos. Net ir važiuojant nedideliu greičiu tai riboja automobilio valdymo galimybes.

Veidrodėlių reguliavimas

Veidrodėliai sureguliuoti tinkamai, jei vaizdas juose yra optimalus.

Veidrodėlius sureguliuoti reikia prieš pradedant važiuoti.

Reguliuojant veidrodėlius reikia stengtis nesiliesti prie jų stiklo.

Galinio vaizdo veidrodėlis

 • Veidrodėlis sureguliuotas tinkamai, jeigu jo viduryje (žiūrint vertikaliai) matomas galinio automobilio stiklo vidurys).
 • Veidrodėlio aukštis tinkamas, jeigu per jį matomas optimalus vaizdas. 

Šoniniai veidrodėliai

 • Veidrodėlis sureguliuotas tinkamai, jeigu (įsivaizduojama) horizonto linija eina maždaug toje veidrodėlio vietoje, kur pasibaigtų viršutinis jo ketvirtadalis (žiūrint nuo viršaus).
 • Kairės pusės veidrodėlis sureguliuotas tinkamai, jeigu jame matyti kairys automobilio šonas ir kiek galima didesnė kelio, esančio už automobilio galinio kairio kampo, dalis.
 • Dešinės pusės veidrodėlis sureguliuotas tinkamai, jeigu jame matyti dešinys automobilio šonas ir kiek galima didesnė kelio, esančio šalia dešinio automobilio šono ir už jo, dalis.

Saugos diržų naudojimas

Diržas turi būti įtemptas. Tik tada jis užtikrins optimalų saugumą. Ypatingą dėmesį skirkite apatinei saugos diržo daliai, juosiančiai klubus. Saugumo sumetimais primygtinai nerekomenduojama naudoti pagalbinių priemonių, skirtų saugos diržo sukeliamiems nepatogumams mažinti (pavyzdžiui, spaustukų).