2.2. Tinkamas ir ryžtingas elgesys

Čia kalbama apie važiavimo greitį ir vairavimo veiksmų, susijusių su kitų eismo dalyvių veiksmais ar susiklosčiusiomis eismo aplinkybėmis, atlikimo sklandumą.

Taip pat kalbama apie būtiną ryžtingumą dalyvaujant kelių eisme. Visi vairavimo veiksmai, susiję su kitų eismo dalyvių veiksmais, ir reakcija į susiklosčiusias eismo aplinkybes turi būti ryžtinga.

Tinkamas elgesys

Laikantis galiojančių reikalavimų, reikia pasirinkti tokį važiavimo greitį, kuris atitiktų kitų transporto priemonių greitį ir eismo situaciją bei padėtį kelyje. Vadinasi, negalima be reikalo važiuoti lėtai, nes tai trukdytų kitiems eismo dalyviams.

Visada reikia važiuoti tokiu greičiu, kad dėl jo nekiltų pavojaus ir nebūtų sudaryta kliūčių kitiems eismo dalyviams. Taip pat reikia atsižvelgti į didžiausią leidžiamą greitį ir sugebėti laiku sulėtinti ir sustabdyti transporto priemonę. Transporto priemonė turi būtu stabdoma atsižvelgiant į atitinkamą kelių eismo situaciją.

Tinkamas elgesys reiškia, kad vairuotojas turi gebėti kontroliuoti bet kokius veiksmus. Tai teigiamai veikia bendrą eismo situaciją, todėl eismas vyksta ramiai, saugiai ir sklandžiai.

Vairuotojo elgesys bus tinkamas, jei:

  • turės laiko priderinti savo elgesį prie eismo situacijos;
  • nesitikės, kad kiti eismo dalyviai visada elgsis teisingai;
  • visada savęs paklaus: Ar kiti eismo dalyviai mane mato? Ar mane pamatė? Jeigu manęs nepamatė, koks atsarginis variantas?

Ryžtingas elgesys

Vairuotojas turi būti ryžtingas, nedera dvejoti priimant sprendimus, išskyrus tuos atvejus, kai eismo situaciją galima pavadinti neįprasta arba netikėta.

Jeigu vairuotojas elgiasi neužtikrintai ir dvejoja, kiti eismo dalyviai gali pradėti abejoti dėl to, kaip susiklostys eismo situacija. Jeigu vairuotojas, suplanavęs tam tikrą manevrą, tinkamai atliko paruošiamuosius veiksmus arba pradėjo vykdyti patį manevrą, jį reikėtų iš esmės ir užbaigti.

Įprastomis aplinkybėmis nereikėtų be reikalo duoti pirmumą kitam vairuotojui, užleisti į priekį arba laukti ilgiau, nei reikalauja situacija.

Tačiau siekiant sklandesnio eismo srauto arba saugesnės padėties kelyje, kartais gali būti pageidautina elgtis kitaip, nei aprašyta.

Be to, teigiamai vertinamas akių kontakto su kitu vairuotoju ieškojimas. Akių kontaktas palengvina bendravimą ir padeda suprasti kito vairuotojo ketinimus.